Dobrodošli

 

Sljedeći planiranje pro siječanj 2014 od Finja v.d. Dachswiese x Feldmann II vom Liether Moor

 

kontaktirati:

Kevin Kaiser
services.kaiser@googlemail.com

 

Mi gajimo Nemačke oštrodlake ptičare po kriterijumima udruženja „Deutsch Drahthaar e.V.“ Na ovoj stranici pronaći ćete informacije i novosti o Nemačkim oštrodlakim ptičarima.

 

 

kontaktirati:

Kevin Kaiser
services.kaiser@googlemail.com

 

Dalistezainteresovanizaštene?

Nemačkioštrodlakiptičar je saosećajaniveomadobarlovački pas.Potrebnamu je redovnašetnja, kaoisvakomdrugompsu.Zanas se podrazumevadapsutrebaobezbeditiadekvatnupažnjuinegu.NašaštenadsuočišÄ‡enaodglista, obeležena, vakcinisana 5 puta (EU-pass) iimajurodoslovkojiizdajeudruženje “Verin Deutsch Drahthaare.V”. Štenad bi trebalovakcinisatijošjednomkadanapune 4 meseca.Nemačkioštrodlakiptičari se mogudržati u štenariili u kući. Držanjepsa u kućidovodi do intenzivnijegodnosavlasnikaipsa. Kupcinasmoguposetiti u bilokojedobadana, kako bi videlištenadiigrali se sanjima.

PozdravodRajner Feldman